Vlaams Warmteactieplan / Flemish Heat Action Plan

Organization: Flemish government

Year: 2017

Dit plan schetst de krijtlijnen over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen – en professionals die werken met die doelgroepen – geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden voor en tijdens warmteperiodes. Het actieplan biedt ook handvaten aan professionals om preventieve acties te ondernemen om zo, gezondheidseffecten als gevolg van warmte, te voorkomen. Het Vlaams Warmteactieplan bestaat uit een waakzaamheids- en waarschuwingsfase.

 

 


 

 

This plan outlines how and when vulnerable groups – and professionals who work with those groups – should be informed and warned before and during extreme heat periods. The action plan also provides tools for professionals to take preventive actions to prevent health effects due to heat. The Flemish Heat Action Plan consists of a vigilance and warning phase.